Novinky & Události RSS

Víte, že...

QUESTION

Rozhodčí řízení je zásadně neveřejné, na rozdíl od veřejného soudního jednání, kdy veřejnost může být vyloučena jen ve výjimečných případech, a rozsudek obecného soudu musí být vždy vyhlášen veřejně. Mlčenlivost vůči třetím stranám je zaručena i po ukončení sporu. Spis je uložen u MRS a současně archivován u příslušného soudu a mimo účastníků řízení k němu nemá nikdo přístup.

Co je rozhodčí řízení?!

1. Moravská rozhodcovská společnost, s.r.o. (dále jen MRS) je obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 50661. MRS není stálým rozhodčím soudem podle § 13 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, je pouze organizací zajišťující technické, ekonomické a administrativní činnosti pro rozhodce s ní spolupracující (viz. § 3 jednacího řádu pro rozhodčí řízení MRS).

Základním účelem řízení před rozhodci MRS je rychlé a efektivní vyřešení majetkového sporu mezi účastníky.

MRS byla založena v roce 2006, i přes svou relativně krátkou existenci však bylo rozhodci spolupracujícími s MRS úspěšně vyřešeno množství sporů.

Zajištění kvalitního rozhodčího řízení 1. MRS

    1. kvalitní a plně kvalifikovaní rozhodci
    2. certifikace managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2005
    3. certifikace managementu jakosti dle ISO 9001:2008