Novinky & Události RSS

Víte, že...

QUESTION

Rozhodčí řízení je zásadně neveřejné, na rozdíl od veřejného soudního jednání, kdy veřejnost může být vyloučena jen ve výjimečných případech, a rozsudek obecného soudu musí být vždy vyhlášen veřejně. Mlčenlivost vůči třetím stranám je zaručena i po ukončení sporu. Spis je uložen u MRS a současně archivován u příslušného soudu a mimo účastníků řízení k němu nemá nikdo přístup.

Management bezpečnosti informací

Certifikace dle ISO/IEC 27001:2005