Novinky & Události RSS

Víte, že...

QUESTION

Právní zásada „ex aequo et bono „ - bez ohledu na někdy sporná ustanovení platného hmotného práva - dohodnou-li se na tom smluvní strany předem, může se rozhodce při svém rozhodování i nad rámec platného práva držet zásady spravedlnosti, umožňuje tak rozhodcům více využívat zkušeností z ekonomické a právní praxe a dobrat se spravedlivého rozhodnutí.

Management bezpečnosti informací

Certifikace dle ISO/IEC 27001:2005