Novinky & Události RSS

Víte, že...

QUESTION

Podmínkou rozhodčího řízení je existence písemné rozhodčí smlouvy nebo rozhodčí doložky sjednané mezi stranami.

Management bezpečnosti informací

Certifikace dle ISO/IEC 27001:2005