Novinky & Události RSS

Víte, že...

QUESTION

Rozhodčí řízení upravuje zvláštní zákon č. 216/1994 Sb. „o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů“.