Novinky & Události RSS

Víte, že...

QUESTION

Právní zásada „ex aequo et bono „ - bez ohledu na někdy sporná ustanovení platného hmotného práva - dohodnou-li se na tom smluvní strany předem, může se rozhodce při svém rozhodování i nad rámec platného práva držet zásady spravedlnosti, umožňuje tak rozhodcům více využívat zkušeností z ekonomické a právní praxe a dobrat se spravedlivého rozhodnutí.

Nový Rozhodčí řád a Poplatkový řád

01.04.2008

S účinností od 1.4.2008 je platný nový Rozhodčí řád a Poplatkový řád. Žaloby podané před tímto datem budou řešeny v souladu se starým Rozhodčím a Poplatkovým řádem.

Přejít na seznam zpráv