Novinky & Události RSS

Víte, že...

QUESTION

Výsledkem rozhodčího řízení je tzv. rozhodčí nález, který svým charakterem a formou odpovídá rozsudku vydanému obecným soudem. Rozhodčí nález tedy musí být písemný, podepsaný rozhodcem, jeho výrok musí být alespoň stručně odůvodněn (pokud se strany nedohodnou jinak), a dohodnou-li se strany, že rozhodčí řízení bude jednostupňové, potom rozhodčí nález nabývá právní moci jeho doručením.

Kontakt

1.MORAVSKÁ ROZHODCOVSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o.
Příkop 838/6
Brno
PSČ 604 28

telefon: 545175418
fax: 545175907
e-mail: info@1mrs.cz

Rozhodci spolupracující s MRS:

JUDr. Ján SENKO - senko@1mrs.cz
Ing. Petr HORÁK - horak@1mrs.cz
Oldřich GERNEŠ - gernes@1mrs.cz
Ing. Václav BRABLC - brablc@1mrs.cz