Novinky & Události RSS

Víte, že...

QUESTION

Rozhodčí řízení je zásadně neveřejné, na rozdíl od veřejného soudního jednání, kdy veřejnost může být vyloučena jen ve výjimečných případech, a rozsudek obecného soudu musí být vždy vyhlášen veřejně. Mlčenlivost vůči třetím stranám je zaručena i po ukončení sporu. Spis je uložen u MRS a současně archivován u příslušného soudu a mimo účastníků řízení k němu nemá nikdo přístup.

Kontakt

1.MORAVSKÁ ROZHODCOVSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o.
Příkop 838/6
Brno
PSČ 604 28

telefon: 545175418
fax: 545175907
e-mail: info@1mrs.cz

Rozhodci spolupracující s MRS:

JUDr. Ján SENKO - senko@1mrs.cz
Ing. Petr HORÁK - horak@1mrs.cz
Oldřich GERNEŠ - gernes@1mrs.cz
Ing. Václav BRABLC - brablc@1mrs.cz