Novinky & Události RSS

Víte, že...

QUESTION

Po nesplnění povinností uložených straně, která ve sporu nebyla úspěšná, ve lhůtě k tomu stanovené v rozhodčím nálezu, stává se rozhodčí nález vykonatelným a je tedy exekučním titulem. To v praxi znamená, že na jeho základě lze u příslušného obecného soudu podat návrh na výkon rozhodnutí, resp. exekuci.

Kontakt

1.MORAVSKÁ ROZHODCOVSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o.
Příkop 838/6
Brno
PSČ 604 28

telefon: 545175418
fax: 545175907
e-mail: info@1mrs.cz

Rozhodci spolupracující s MRS:

JUDr. Ján SENKO - senko@1mrs.cz
Ing. Petr HORÁK - horak@1mrs.cz
Oldřich GERNEŠ - gernes@1mrs.cz
Ing. Václav BRABLC - brablc@1mrs.cz