Novinky & Události RSS

Víte, že...

QUESTION

Po nesplnění povinností uložených straně, která ve sporu nebyla úspěšná, ve lhůtě k tomu stanovené v rozhodčím nálezu, stává se rozhodčí nález vykonatelným a je tedy exekučním titulem. To v praxi znamená, že na jeho základě lze u příslušného obecného soudu podat návrh na výkon rozhodnutí, resp. exekuci.

Vyhledávání

Hledat text:
Kde: