Novinky & Události RSS

Víte, že...

QUESTION

Výsledkem rozhodčího řízení je tzv. rozhodčí nález, který svým charakterem a formou odpovídá rozsudku vydanému obecným soudem. Rozhodčí nález tedy musí být písemný, podepsaný rozhodcem, jeho výrok musí být alespoň stručně odůvodněn (pokud se strany nedohodnou jinak), a dohodnou-li se strany, že rozhodčí řízení bude jednostupňové, potom rozhodčí nález nabývá právní moci jeho doručením.

Vyhledávání

Hledat text:
Kde: